Alle nieuwe leden 2017

Alle nieuwe leden 2017

Een record aan oorkondes voor congresorganisatoren

Maar liefst 24 congresorganisatoren hebben op 18 jan. jl. een oorkonde in ontvangst genomen tijdens de jaarlijkse ledenbijeenkomst van het Ubbo Emmius Colleghie (UEC). De oorkondes werden namens het UEC uitgereikt door locoburgemeester en wethouder Ton Schroor van de Gemeente Groningen in het Van Swinderen Huys.

Het UEC werd opgericht in 1997 door het Groningen Congres Bureau en de oorkondes worden overhandigd als blijk van waardering voor de congresinspanningen die de organisatoren hebben verricht in het afgelopen jaar. Met de organisatie van een meerdaags internationaal congres heeft de groep organisatoren een belangrijke bijdrage geleverd aan het internationaal congresseren in Noord-Nederland. Dat is goed voor het imago van de organiserende partij, maar ook de economische spin off is groot. Hotels, congreslocaties, restaurants, cateraars, musea, middenstanders die congrestassen vullen met regionale producten en vele anderen hebben er immers profijt van.

Elk jaar organiseert het UEC een ledenbijeenkomst en worden er oorkondes uitgereikt, maar nog niet eerder was de groep nieuwe organisatoren zo groot. Het gaat dus goed met het internationaal congresseren in Groningen en het UEC heeft er 24 nieuwe leden bij. Zij fungeren als ervaringsdeskundigen en adviseur voor degene die overweegt om een bijeenkomst te organiseren.