Het wetenschappelijk congres van de toekomst

“Hoe kan de overdracht en de duurzame toegankelijkheid van kennis worden geoptimaliseerd?”

WatertorenOp woensdag 26 november 2014 vond al weer de 17e educatieve middag van het Ubbo Emmius Colleghie plaats. Dit keer was de plaats van handeling de Bovenkamer van Groningen, oftewel de compleet gerestaureerde Watertoren aan de Noorderbinnensingel.

In de Watertoren troffen ruim 40 geïnteresseerden in het “Congresseren in Noord Nederland” elkaar. Gedurende het programma vonden 5 presentaties plaats, allen gerelateerd aan het thema Optimalisering van Overdracht en Duurzame Toegankelijkheid van Kennis.

Onder de bezielende leiding van Prof.dr. Ruud Bos als middagvoorzitter en tevens als voorzitter van het UEC Presidium, werd de aftrap verzorgd door Babs Nijdam, voorzitter van het Dutch Chapter van de Green Meetings Industry Council. Op voortvarende wijze loodste Babs de aanwezigen door het thema, waarbij zij allen vele duurzaamheids tips bijbracht.

 

De sprekers waren:

Henk Sol, Professor of Business and ICT and founding Dean Faculty of Economics and Business RUG.
Hij lichtte het thema toe als toegespitst onderdeel van Kennismanagement van heden en toekomst. Dat het middagthema veranderingen in Kennismanagement in de toekomst teweeg zal brengen mag met de aangehaalde voorbeelden van Henk Sol duidelijk zijn.

Erwin Balkema, directeur BanoPro Licht Geluid en Beeld – introduceerde zijn robot. Tussen de congresdeelnemers skypt de robot op afstand met de hele wereld. Het virtueel deelnemen aan internationale congressen wordt hierdoor wel heel toegankelijk. Maar, aldus Erwin, het persoonlijk contact tijdens een congres zal altijd blijven bestaan. Internationale congressen zullen nog korter van duur worden en ook het aantal deelnemers zal slinken. Specialisatie zal toenemen. Ook de posterborden zullen verdwijnen, althans in hun huidige vorm. Beeldschermen nemen hun plaats in; duurzaam, duidelijk en de posters zijn heel gemakkelijk te wisselen.

Édition Diffusion Presse Sciences, bij monde van projectmanager Isaline Boulven, kwam speciaal uit Parijs om haar verhaal te doen over “Electronic Presentations and Proceedings. Er komt nu al bijna geen papier meer aan te pas, straks helemaal niet meer! De EDP “bank” biedt toegankelijkheid tot een ongekend groot aantal presentaties, proceedings, bundels, etc. etc.

De laatste spreker Eric Bakermans, marketing manager congressen van NBTC Holland Marketing, toonde met diverse filmpjes aan dat het nog echt niet zo lang geleden is dat er nog geen mobieltjes waren en dat er vrijwel uitsluitend gefaxt werd! De toekomst van internationale congressen ligt volgens Eric bij de initiatiefnemers zelf. De techniek schrijdt voort, maar zeker bij de wetenschappers is dat niet van doorslaggevende aard. De inhoud van de congressen blijft de boventoon voeren. Wel zullen de congressen meer gespecialiseerd, kleiner van omvang en korter van duur worden.

De middag werd afgesloten door Prof.dr. Sibrand Poppema, voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij installeerde 6 nieuwe UEC leden.

Op de foto, met oorkonde o.a. de nieuw geïnstalleerde leden: v.l.n.r.: Prof.dr. Lodi Nauta, voorzitter UEC Prof.dr. Ruud Bos, Prof.dr. Kees Hummelen, Prof.dr. Claartje Mulder, secretaris UEC Jaap Westerhuijs, voorzitter CvB RUG Prof.dr. Sibrand Poppema, Prof.dr. Peter Smit, Dr. Freek Bakker en Prof.dr. Rolf Berger.

De navolgende 3 nieuwe UEC leden konden wegens verblijf in het buitenland niet aanwezig zijn:
– drs. Joan Janssens
– mr. Bram ten Kate
– drs. Wubbo Everts

Zij krijgen de bij het lidmaatschap behorende oorkonde op een later tijdstip overhandigd.
Na een gezellige borrel en buffet kan terug gekeken worden op een geslaagde UEC 2014 bijeenkomst.