De educatieve middag van het Ubbo Emmius Colleghie 2013

 

UniTijdens de jaarlijkse educatieve bijeenkomst van het Ubbo Emmius Colleghie (UEC) op woensdag 11 december 2013 in het prachtige gebouw van Academie Minerva, waren 8 van de 9 nieuwe leden aanwezig om als nieuw lid van het Ubbo Emmius Colleghie geïnstalleerd te worden. Dit als erkenning voor de inzet voor hun organisatie van een belangrijk internationaal congres in de regio Groningen.

Het Colleghie heeft voor het Groningen Congres Bureau (GCB) een belangrijke wetenschappelijke adviesfunctie.

Het Colleghie, in 1997 opgericht op initiatief van het GCB, is ooit officieel geïnstalleerd door de Commissaris van de Koningin in de Provincie Groningen, de Burgemeester van de stad Groningen en de Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen en heeft als doel Groningen als internationale ontmoetingsplaats verder uit te bouwen.

 

Nieuwe leden:

De nieuwe leden, die dit jaar namens Prof.dr. Sibrand Poppema, voorzitter College van Bestuur RUG, werden geïnstalleerd door de Algemeen directeur Bureau van de Universiteit Groningen, drs. L. (Bert) Verveld, zijn:

Prof.dr. K.A. Brookhuis
Prof.dr. ir. J.C. Wortmann
Mr. J. Kramer
Prof. dr. F.K.L. Spijkervet
Dr. B.P.C. Hazenberg
Prof.dr. U. Bültmann
Dr. J.C. ter Maaten
Dr. M.V.C. Wolfensberger

Het door verblijf in het buitenland afwezige nieuwe lid Prof.dr.ir. Paul H.M. van Loosdrecht, krijgt de bij de installatie behorende oorkonde op een later tijdstip uitgereikt.

Het resterende deel van de middag stond in het teken van “Where the magic happens”. Onder het bezielende middag voorzitterschap van Charles L. Brugman, lid Presidium Ubbo Emmius Colleghie en Cees Th. Smit Sibinga, voorzitter Presidium Ubbo Emmius Colleghie, kwamen diverse topics aan de orde.
De meerderheid van de leden van het Ubbo Emmius Colleghie heeft één ding gemeen: zij hebben allen één of meerdere keren, al dan niet tezamen met het Groningen Congres Bureau, een succesvol, internationaal, meerdaags congres in Noord-Nederland georganiseerd. Het Ubbo Emmius Colleghie beschikt hiermee over een enorm potentieel aan ervaringsdeskundigen. Zij zijn hiermee ook uitstekend in staat mee te denken over wat nodig is voor succesvol congresseren in de toekomst. Het accent van deze middag lag daarom ook dit jaar op het uitwisselen van ervaringen. Veel frisse, innovatieve manieren om ervaringen écht te delen kwamen op een inspirerende wijze naar voren. Het thema “Where the magic happens” was de insteek van de middag.

Het “inspireren met nieuwe vormen en middelen om de volgende editie van uw congres naar een nóg hoger plan te tillen” is zeker gelukt.

 

De volgende thema’s stonden deze middag centraal:

1. Het ontwikkeltraject naar het congres
2. De spreker niet als spreker
3. Onbenut potentieel van congresgangers
4. Na het congres: Transfer van opgedane kennis naar de praktijk

 

UEC Presidium voorzitter Prof. dr. Cees Th. Smit Sibinga en Charles L. Brugman, lid Presidium Ubbo Emmius Colleghie besloten de middag op formele wijze en dankten de sprekers en aanwezigen voor hun inzet en betrokkenheid bij het thema.
Aansluitend aan het enerverende en vernieuwende middagprogramma stond de installatie van de nieuwe leden op het programma. Algemeen directeur Bureau van de Universiteit Groningen, drs. L. (Bert) Verveld vervulde deze taak samen met UEC Presidium voorzitter Prof. dr. Cees Th. Smit Sibinga.

De daaropvolgende netwerkborrel en het fantastische buffet completeerden een geslaagde middag.

Groningen, december 2013