De educatieve middag van het Ubbo Emmius Colleghie 2012

VSwinderen

Tijdens de jaarlijkse educatieve bijeenkomst van het Ubbo Emmius Colleghie (UEC) op woensdag 28 november 2012 waren 9 van de 16 nieuwe leden aanwezig om als nieuw lid van het Ubbo Emmius Colleghie geïnstalleerd te worden.
Dit als erkenning voor de inzet voor hun organisatie van een internationaal congres in de regio Groningen. Het Colleghie heeft voor het Groningen Congres Bureau (GCB) een belangrijke wetenschappelijke adviesfunctie.

Het Colleghie, in 1997 opgericht op initiatief van het GCB, is ooit officieel geïnstalleerd door de Commissaris van de Koningin in de Provincie Groningen, de Burgemeester van de stad Groningen en de Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen en heeft als doel Groningen als internationale ontmoetingsplaats verder uit te bouwen.

 

 

Nieuwe leden:

De 9 nieuwe leden, die dit jaar werden geïnstalleerd door de Commissaris van de Koningin in de Provincie Groningen, drs. Max M. van den Berg, zijn:
Prof.dr. J.Th.M. Elzenga,
Mw. Drs. Anje Dijk,
Prof.dr. A.W. Friedrich
Dr. R.M. Jong A Pin,
Ellen de Ranitz-Holdorp,
Prof. dr. F. Kuipers,
Prof.dr. B.A.M. Maassen,
Prof.dr. A.E.M.G. Minnaert en
Dr. Ing. E.G. Vrieling.

De veelal door verblijf in het buitenland of onderwijs verplichtingen afwezige andere 7 nieuwe leden, die op een later tijdstip de bij de installatie behorende oorkonde uitgereikt zullen krijgen, zijn:

Dr. L.J. de Kok,
Prof. dr. D. de Zeeuw,
Prof. dr. M.F. Jonkman,
Prof. dr. M.J. Staal,
Prof. dr. G. van Dijk,
Prof. dr. J.W. Romeijn
Prof. dr. B.W. Lensink.

Jaap Westerhuijs, die in juli 2013 afscheid neemt als directeur van het GCB, werd als lid voor het leven van “zijn” Ubbo Emmius Colleghie benoemd!

Het resterende deel van de middag stond in het teken van “Duurzaam Congresseren”. Onder het bezielende middag voorzitterschap van drs. Bert Verveld, in het dagelijks leven algemeen directeur van het Bureau van de Universiteit, kwamen diverse topics aan de orde. De centrale vraag was: “hoe kun je een congres een duurzaam karakter geven”. “Practice what you preach. Iedereen praat er over, maar pas het ook toe”! Allereerst werd de CO2 footprint voor die middag middels stemkastjes vastgesteld, om dit aan het eind van de middag nog een keer te gaan meten, om zodoende te zien wat deze middag al aan reductie van CO2 uitstoot kan opleveren. De 1e keynote was Kathy Carlisle van het gerenommeerde Engelse bureau Positive Impact Events uit Manchester. Op een boeiende manier wist zij de aanwezigen middels sustainable conferences praktijk cases van haar inspanningen te overtuigen. Frank Willems, partner bij Twijnstra Gudde, lichtte op een uitermate duidelijke wijze de rol van social media en internet bij Duurzaam Congresseren toe. Facebook is onontbeerlijk en er werd de middag al heel wat afgetwitterd! Tijdens de discussie in de pauze wist middagvoorzitter Bert Verveld bij de aanwezigen talrijke voorbeelden van bijdrages aan Duurzaam Congresseren te ontlokken. Prof. Stokman, honorair hoogleraar sociale wetenschappen aan de RUG, speelde hier op in door een interessant verhaal te vertellen over zijn Grunneger Power, een noordelijke leverancier van pure duurzame energie. “Energie in eigen hand”, zogezegd.
De stemkastjes kwamen weer aan bod, waarna bleek dat er met elkaar een nuttige middag beleefd is: nadat dezelfde vraagstelling als aan het begin van de middag toegepast was, kon middag voorzitter Bert Verveld melden dat de reductie van de CO2 footprint deze middag uitermate gunstig uit de bus was komen. Maar met nog steeds voldoende redenen om nog intenser te gaan “practisen what we preachen!”.

UEC Presidium voorzitter Prof. dr. Cees Th. Smit Sibinga besloot de middag op formele wijze en dankte de sprekers en aanwezigen voor hun inzet en betrokkenheid bij het thema “Duurzaam Congresseren”. De voorzitter van het Groningen Congres Bureau, mr. Willem Hein, sloot af met de mededeling dat Jaap Westerhuijs, de huidige directeur van het GCB, wegens het bereiken van de pensioen leeftijd, per 1 juli 2013 opgevolgd zal worden door de huidige GCB adjunct directeur Mariska Pater.

De daaropvolgende netwerkborrel en het volledig duurzame buffet completeerden een geslaagde middag.

Groningen, december 2012