Naam
de heer A. de Boer
Adres
Postbus 450, 9700 AL Groningen
Organisatie
Ministerie van Economische Zaken, afdeling Agentschap Telecom
E-mail
agentschaptelecom@at-ez.nl
Sikke Smartcamels