LS,

Bij het organiseren van congressen komt het nodige kijken. Mogelijk is dat voor sommigen een beletsel om eraan te beginnen, terwijl zij vanuit hun beroepsachtergrond wel idee├źn hebben om een congres of een symposium te organiseren.

Omdat onze noordelijke regio belang hecht aan het organiseren van symposia en internationale congressen is in 1996 het Groningen Congres Bureau (GCB) opgericht. Het Groningen Congres Bureau tracht ervaringen van congresorganisatoren te bundelen en beschikbaar te stellen. Om dit te bewerkstelligen heeft het Groningen Congres Bureau in 1997 een adviescollege opgericht, het Ubbo Emmius Colleghie (UEC).

Het Ubbo Emmius Colleghie is een groep van ervaringsdeskundigen van wie verwacht wordt dat zij actief blijven als congresorganisator in Groningen/Noord-Nederland en daarnaast hun expertise beschikbaar stellen aan een ieder die een congres of symposium zou willen organiseren.

Daarnaast wordt er van de leden verwacht dat zij anderen actief stimuleren om ook een congres of symposium te gaan organiseren. Via de ledenlijst vindt u een overzicht van de huidige leden. Zij hebben allen recent aan de organisatie van een evenement bijgedragen.

Schroom niet om van hun kennis en kunde en die van het Groningen Congres Bureau gebruik te maken, zodat u met maximaal rendement en succes uw congresidee kunt verwezenlijken.

 

Namens het Presidium van het Ubbo Emmius Colleghie,
Prof. dr. Ruud Bos,
voorzitter UEC Presidium & kaakchirurg